“Sometimes I wonder if I’m in my right mind. Then it passes over and I’m as lucid as before.”

– Samuel Beckett, Endgame.

la-wererabbit:

in—dust:

I Wanna Be Adored - The Stone Roses

[from the 1989 self-titled album]

dawgydawg:

a goodie from my synthetic dream folder 

dawgydawg:

a goodie from my synthetic dream folder 

“Romanforfatterens fornyelse betod i å erstatte disse deler som den menneskelige ånd ikke kan trenge igjennom, med et tilsvarende antall immaterielle deler, det vil si deler som vårt sinn kan assimilere. Efter det har det ingen betydning om handlingene og følelsene hos denne nye kategori skapninger har ikledt seg sannhetens skikkelse, for vi har gjort dem til våre, det er i oss de blir til, det er våre oppspilte øyne og vårt hurtige åndedrett som er deres fascinerte uttrykk der vi febrilsk vender sidene i boken.”

– Marcel Proust - Veien til Swann

jesszenn:

Trainspotting (1996)


Art is demolished to be recreated as science … Gustav Metzger’s Liquid Crystal Environment (1998-99) at London’s Serpentine Gallery. Photograph: Johnny Green/PA (x)

Art is demolished to be recreated as science … Gustav Metzger’s Liquid Crystal Environment (1998-99) at London’s Serpentine Gallery. Photograph: Johnny Green/PA (x)


Suzy Bishop’s essentials from Moonrise Kingdom

Suzy Bishop’s essentials from Moonrise Kingdom